Den fulde tekst
L 16
Forslag til lov om medarbejderinvesteringsselskaber.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 8/10 14
Fremsat skr 8/10 14
1.beh 23/10 14
Betænkning 27/11 14
Lovf optrykt efter 2.beh 2/12 14 Tillæg H
2.beh 2/12 14 F
Lovf som vedt 4/12 14
3.beh 4/12 14 F
Lov nr 1284 af 9. december 2014
Beh sammen: L 16 og L 10
Ordførere: (1.beh) Astrid Krag (S), Jakob Engel-Schmidt (V), Hans Kristian Skibby (DF), Nadeem Farooq (RV), Lars Dohn (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer, at der indføres en ny selskabsform, hvorigennem medarbejdere kan investere lønmidler til gavn for den virksomhed, de er ansat i. Ordningen foreslås etableret som en 3-årig forsøgsordning. Herudover foreslås en mindre regulering af selskabsloven vedrørende angivelse af cpr-nummer ved indberetning af fysiske personer til ejerregisteret.
Forslaget udmønter en politisk aftale af 2. april 2014 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for fødevarer.
Lovforslaget sambehandles med lovforslag nr. L 10.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF), imod stemte 9 (EL, UFG), hverken for eller imod stemte 0.