Den fulde tekst
L 17
Forslag til lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Afskaffelse af næringsbrevsordningen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 8/10 14
Fremsat skr 8/10 14
1.beh 23/10 14 F
Betænkning 20/11 14
2.beh 25/11 14 F
Lovf som vedt 4/12 14
3.beh 4/12 14 F
Lov nr 1370 af 16. december 2014
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Ida Auken (RV), Steen Gade (SF), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget afskaffer næringsbrevsordningen og medfører således, at der fremover ikke kræves næringsbrev for at drive fødevarevirksomhed. Som konsekvens heraf stilles der heller ikke længere krav om beståelse af en prøve og dermed heller ikke om betaling af et prøvegebyr, for at en virksomhed kan drive fødevarevirksomhed. Virksomhederne vil heller ikke længere skulle betale et årligt gebyr for at drive fødevarevirksomhed i henhold til loven. Formålet med lovforslaget er at lette virksomhedernes administrative og økonomiske byrder.
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at myndighederne primært benytter kontrol- og sanktionsmuligheder i egen lovgivning, hvorfor det vurderes, at en afskaffelse af næringsbrevsordningen ikke vil svække myndighedernes mulighed for at gribe ind over for fødevarevirksomheder, og at en afskaffelse af ordningen ikke vil have negative konsekvenser for fødevaresikkerheden.
Loven træder i kraft den 1. januar 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 114 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.