Den fulde tekst
L 18
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, nedsættelse af en bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på konkurrenceområdet, offentliggørelse af domme om fængselsstraf m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 8/10 14
Fremsat skr 8/10 14
1.beh 23/10 14 F
Betænkning 27/11 14
2.beh 2/12 14 F
Lovf som vedt 4/12 14
3.beh 4/12 14 F
Lov nr 1371 af 16. december 2014
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Jakob Engel-Schmidt (V), Hans Kristian Skibby (DF), Ida Auken (RV), Steen Gade (SF), Sarah Nørris (EL), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer en omlægning af det nuværende konkurrenceråd til en ny, uafhængig bestyrelse og oprettelse af et rådgivende udvalg. Derudover formaliseres gældende praksis i forhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udarbejdelse af konkurrenceanalyser, der med loven underlægges Konkurrencerådets ansvar.
Lovforslaget indeholder desuden en forlængelse af tidsfristen for behandling af fusioner i fase I, hjemmel til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan offentliggøre domme, hvor der idømmes fængselsstraf for overtrædelse af konkurrencelovgivningen, og øgede muligheder for at udveksle fortrolige oplysninger med konkurrencemyndighederne på Færøerne og Grønland.
Forslaget udmønter en politisk aftale fra juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget