Den fulde tekst
L 24
Forslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.
Af kulturministeren (Marianne Jelved (RV)).
Lovf som fremsat 8/10 14
Fremsat skr 8/10 14
1.beh 6/11 14 F
Betænkning 3/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 9/12 14 Tillæg H
2.beh 9/12 14 F
Lovf som vedt 11/12 14
3.beh 11/12 14 F
Lov nr 1362 af 16. december 2014
Ordførere: (1.beh) Troels Ravn (S), Michael Aastrup Jensen (V), Alex Ahrendtsen (DF), Mie Bergmann (RV), Karsten Hønge (SF), Lars Dohn (EL), Mette Bock (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Marianne Jelved).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en modernisering af lovgrundlaget for de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Med lovforslaget udskilles reguleringen af Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner fra reguleringen af de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der skabes samtidig lovgivningsmæssigt grundlag for Kulturministeriets videregående scenekunstuddannelsers overgang til en bachelor- og kandidatstruktur og for etablering af en ny landsdækkende videregående scenekunstuddannelsesinstitution med en fælles rektor.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 93 (V, S, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 14 (DF), hverken for eller imod stemte 0.