Den fulde tekst
L 23
Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt. (Ny økonomisk fordelingsnøgle på idrætsområdet, ændring af bestyrelser i selvejende institutioner på idrætsområdet, udvidelse af Anti Doping Danmarks virksomhed m.v.).
Af kulturministeren (Marianne Jelved (RV)).
Lovf som fremsat 8/10 14
Fremsat skr 8/10 14
1.beh 6/11 14 F
Betænkning 10/12 14
2.beh 12/12 14 F
3.beh 19/12 14 F
Lovf som vedt 19/12 14
Lov nr 1528 af 27. december 2014
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Anni Matthiesen (V), Karin Nødgaard (DF), Mie Bergmann (RV), Karsten Hønge (SF), Lars Dohn (EL), Leif Mikkelsen (LA).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Marianne Jelved).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget gennemføres den politiske stemmeaftale om idræt, som blev indgået mellem alle Folketingets partier den 6. maj 2014. Der foreslås en omfordeling af udlodningsmidlerne, som fordeles til idrættens organisationer, en ændring af bestyrelserne i de selvejende institutioner på idrætsområdet og en ændring af Anti Doping Danmarks virke. Endelig foreslås en udmøntning af den ressortomlægning af folkeoplysningsområdet, som fandt sted i 2011.
Det foreslås, at lovændringerne træder i kraft den 1. januar 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.