Den fulde tekst
L 26
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, forældreansvarsloven og lov om dansk indfødsret. (Adgang for samlevende til at adoptere sammen m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen (RV)).
Lovf som fremsat 8/10 14
Fremsat skr 8/10 14
1.beh 30/10 14 F
Betænkning 4/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 9/12 14 Tillæg H
2.beh 9/12 14 F
3.beh 19/12 14 F
Lovf som vedt 19/12 14
Lov nr 1525 af 27. december 2014
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Tina Nedergaard (V), Karin Nødgaard (DF), Mie Bergmann (RV), Trine Mach (SF), Pernille Skipper (EL), Peter Laigaard (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget giver samlevende par adgang til at adoptere sammen på lige fod med ægtefæller, herunder adoptere samleverens barn eller adoptivbarn (stedbarnsadoption). Lovforslaget ændrer en række af adoptionslovens bestemmelser, så samlevende par, uanset køn, kan adoptere sammen, når de har levet sammen i et ægteskabslignende forhold af en vis varighed.
Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 98 (V, S, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 13 (DF), hverken for eller imod stemte 0.