Den fulde tekst
L 33
Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini (S)).
Lovf som fremsat 9/10 14
Fremsat skr 9/10 14
1.beh 6/11 14 F
Betænkning 18/11 14
2.beh 20/11 14 F
Lovf som vedt 2/12 14
3.beh 2/12 14 F
Lov nr 1379 af 16. december 2014
Ordførere: (1.beh) Peter Juel Jensen (V), Ane Halsboe-Jørgensen (S), Alex Ahrendtsen (DF), Mie Bergmann (RV), Trine Mach (SF), Rosa Lund (EL), Merete Riisager (LA), Lene Espersen (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Christine Antorini).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer, at ordningen med, at alle produktionsskoledeltagere kan få et kompetencebevis, når de har afsluttet deres produktionsskoleforløb, bliver gjort permanent. Kompetencebeviset dokumenterer varighed og indhold af det konkrete forløb og dokumenterer de faglige kompetencer, som deltageren har opnået under produktionsskoleforløbet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.