Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00715

Resumé

Pressenævnet afviser selv at tage sag op

BT skrev ”[Skuddræbt advokat] er der heller ingen der vil savne”. En læser har bedt Pressenævnet selv at tage sagen op, da læseren ikke har ret til at klage. Nævnet finder ikke, at sagen har principiel betydning og lægger vægt på, at der er pårørende, der kan klage. Derfor afviser nævnet selv at tage sagen op.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 876 af 26. oktober 1992 om forretningsorden for Pressenævnet § 7, stk. 2, kan nævnet af egen drift tage en sag op til behandling, hvis sagen er af væsentlig og principiel betydning.

Pressenævnet finder, at sagen ikke har en sådan væsentlig og principiel betydning, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der i det konkrete tilfælde er personer – blandt andet pårørende – med klageberettigelse.

Anmodningen afvises herefter.

[Klager] har anmodet Pressenævnet om at tage en sag op til behandling af egen drift i medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2. Anmodningen vedrører omtale af en skuddræbt advokat i BT 21. september 2014.

På 2/3 af forsiden på tillægget BT SØNDAG den 21. september 2014 bragte avisen følgende citat: ”Anders Lindholt er der heller ingen der vil savne”. Citatet var ledsaget af et billede af den afdøde advokat Anders Lindholt samt to billeder af efterforskere fra gerningsstedet.

I tillæggets side 4-7 beskrev BT under overskriften ”SKÆBNEMØDE”, hvordan advokat Anders Lindholt blev dræbt af skud i retten. Advokaten repræsenterede faderen til et 3-årigt barn i en samværssag. Moderens far, barnets morfar, skød advokaten og sårede faderen i retten. Artiklen beskrev også advokatens familie- og arbejdsliv.

[Klager] har til støtte for anmodningen anført, at hun ikke selv har den fornødne retlige interesse, men Pressenævnet bør tage sagen op af egen drift af moralske årsager. Moralen i samfundet er faldende, og det bør der gøres noget ved.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Jesper Rothe, Inger Bach, Rasmus Emborg, Lene Sarup, Ulrik Holmstrup, Marianne Druedahl og John Meinert Jacobsen.

I medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 876 af 26. oktober 1992 om forretningsorden for Pressenævnet § 7, stk. 2, kan nævnet af egen drift tage en sag op til behandling, hvis sagen er af væsentlig og principiel betydning.

Pressenævnet finder, at sagen ikke har en sådan væsentlig og principiel betydning, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der i det konkrete tilfælde er personer – blandt andet pårørende – med klageberettigelse.

Anmodningen afvises herefter.

Afgjort den 15. oktober 2014