Den fulde tekst
B 10
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i offentligt rum.
Af Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF).
Vedrørende: Justitsministeriet.
Forsl som fremsat 21/10 14
Fremsat skr 21/10 14
1.beh 21/11 14 F
Betænkning 9/12 14
2.beh 18/12 14 F
Ordførere: (1.beh) Fatma Øktem (V), Trine Bramsen (S), Martin Henriksen (DF), Martin Henriksen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karl H. Bornhøft (SF), Finn Sørensen (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Mette Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Med forslaget pålægges regeringen at fremsætte et lovforslag om indførelse af forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum. Forslaget fremsættes, på baggrund af at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har godkendt et fransk forbud mod i det offentlige rum at bære beklædning, der har til formål at skjule ansigtet.
Afstemning:
Forslaget blev forkastet. For stemte 13 (DF), imod stemte 96 (V, S, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), hverken for eller imod stemte 0.