Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor fødevarehygiejne

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1084 af 17. november 2008 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor fødevarehygiejne ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. februar 2015.

Fødevarestyrelsen, den 30. januar 2015

Esben Egede Rasmussen

/ Alice Sørensen