Den fulde tekst
L 11
Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. (Tilpasning af reglerne om udledninger fra luftfart efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen (RV)).
Lovf som fremsat 30/10 14
Fremsat skr 30/10 14
1.beh 11/11 14 F
Betænkning 11/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 14 Tillæg H
2.beh 16/12 14 F
Lovf som vedt 18/12 14
3.beh 18/12 14 F
Lov nr 1497 af 23. december 2014
Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Thomas Danielsen (V), Mikkel Dencker (DF), Andreas Steenberg (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslagets formål er at gennemføre de ændringer i EU's kvotedirektiv, som er gennemført ved den såkaldte ændringsforordning. Ændringsforordningen indfører en midlertidig undtagelse fra krav om overvågning, rapportering og returnering af kvoter for CO2-emissioner fra flyvninger til og fra lande uden for EØS-området. Undtagelsen gælder 2013 til 2016, hvor den vil blive revideret i henhold til de fremskridt, der er gjort. Derudover indskrænkes kvotedirektivets anvendelsesområde. Lovforslaget sikrer desuden en enklere og mere korrekt implementeringsmåde i dansk ret, så en del af de gældende regler flyttes til en bekendtgørelse.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.