Den fulde tekst
L 47
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lejeloven. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen (S)).
Lovf som fremsat 30/10 14
Fremsat skr 30/10 14
1.beh 13/11 14 F
Betænkning 4/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 9/12 14 Tillæg H
2.beh 9/12 14 F
Lovf som vedt 11/12 14
3.beh 11/12 14 F
Lov nr 1365 af 16. december 2014
Ordførere: (1.beh) Karen Jespersen (V), Jan Johansen (S), Karina Adsbøl (DF), Liv Holm Andersen (RV), Eigil Andersen (SF), Lars Dohn (EL), Ole Birk Olesen (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
Efter 1.beh henvist til By- og Boligudvalget(BYB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
I 2013 indførte regeringen regler, der sikrer større gennemsigtighed ved handel med andelsboliger. Forslaget indeholder en række yderligere initiativer, der har til formål at sikre tilliden til andelsboligmarkedet.
Hovedformålet med forslaget er at sikre, at andelsboligforeninger fremover stiftes på et solidt økonomisk fundament, og at der skabes større gennemsigtighed om økonomien for de potentielle andelshavere, der vil være med til at stifte andelsboligforeningen.
Lovforslaget indeholder tre elementer: en skærpelse af kravene til stiftelse af private andelsboligforeninger, en udvidelse af pligten til at indberette finansielle nøgleoplysninger om lån ydet til andelsboligforeninger til at omfatte andre långivere end penge- og realkreditinstitutter og indførelse af obligatorisk CVR-registrering af andelsboligforeninger.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 99 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod stemte 0.