Den fulde tekst
L 53
Forslag til lov om Odense Letbane.
Af transportministeren (Magnus Heunicke (S)).
Lovf som fremsat 5/11 14
Fremsat skr 5/11 14
1.beh 27/11 14 F
Betænkning 22/1 15
2.beh 27/1 15 F
Lovf som vedt 5/2 15
3.beh 5/2 15 F
Lov nr 151 af 18. februar 2015
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Camilla Hersom (RV), Anne Baastrup (SF), Henning Hyllested (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Magnus Heunicke).
Efter 1.beh henvist til Transportudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget er en kombineret anlægslov og selskabslov for Odense Letbane. Lovforslaget giver hjemmel til, at Odense Kommune opretter selskabet Odense Letbane P/S, som skal stå for projektering, anlæg og drift af Odense Letbane. Den samlede strækning for Odense Letbane bliver på 14,4 km, og letbanen vil bl.a. betjene Odense Banegårdscenter, Rosengårdscenteret, Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitetshospital.
Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om finansloven for 2014 af 26. november 2013 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en letbane i Odense.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.