Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - medhold

Det var forskelsbehandling, at en virksomhed i en stillingsannonce søgte efter kvinder.

Klagen vedrører ordlyden i en stillingsannonce indrykket i jobindex på nettet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv., at det af en stillingsannonce fremgik, at der søgtes efter kvinder uden, at dispensation var søgt og givet.

Sagsfremstilling

Der er klaget over, at et undertøjsfirma har indrykket en jobannonce på jobindex, hvori det kræves, at ansøger, for at komme i betragtning til stillingen, skal være kvinde.

I annoncen søger firmaet 2 distriktschefer, og det fremgår blandt andet af annoncen at

"Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:

Driftsopfølgning

Salg, service og daglig kontakt med butikkerne. Kursusaktiviteter i samarbejde med hovedkontoret.

Personaleansvar

Uddannelse, ansættelsessamtaler, ansvar for arbejds- og ferieplaner.

Budgetansvar

Budgetplanlægning og opfølgning.

Indkøb

I tæt samarbejde med indkøbsudvalget.

Merchandising

Sørge for at butikkerne altid er trimmet og at in-store materiale i forbindelse med kampagner er på plads.

Åbning af nye butikker

Ansvarlig for åbning af nye butikker i eget distrikt.

Assistere ved opstart af nye butikker i andre distrikter i Danmark."

"Vores forventninger til dig er:

Du har flere års erfaring indenfor detailhandel i lignende stilling.

Du er kvinde og sælger med stort S.

Du træder til i butikken, når der er behov for det herunder assistere i prøverummet.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra lingeribranchen.

Du er resultatorienteret, struktureret, og god til at kommunikere.

Du har personlig gennemslagskraft.

Du behersker engelsk i skrift og tale.

Solid erfaring med Microsoft Office produkter som Outlook, Excel og Word."

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at et undertøjsfirma ikke må udelukke mænd fra at søge stillinger, og at man skal sikre, at mænd og kvinder har en lige vægtning ved ansøgning.

Klager anfører, at annoncen ikke anses for revideret, da den diskriminerende formulering stadig indgår. "Du er kvinde og sælger med stort S."

Klager anfører også, at firmaets begrundelse - vi søger kvindelige distriktschefer, da de skal kunne træde til i spidsbelastninger og ved sygdom i butikkerne - understreger, at de kun ansætter kvinder i deres detailforretninger. Klager mener, det er op til kunden, om denne vil have at ekspedienten, uanset køn, ser på, når pågældende klæder om.

Indklagede oplyser, at de søger kvindelige distriktschefer, fordi de skal kunne træde til i spidsbelastninger og ved sygdom i butikkerne. Det betyder, at de skal kunne ekspedere i prøverummet, hvor kunderne er afklædte.

Indklagede har udarbejdet en revideret stillingsannonce på distriktschefer under sagens behandling i nævnet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Det fremgår af loven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Ved i annoncen at anføre, "Du er kvinde og sælger med stort S" uden at have søgt og opnået dispensation, har firmaet overtrådt ligebehandlingsloven.