Den fulde tekst
L 61
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister. (Reform af international rekruttering m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen (S)).
Lovf som fremsat 12/11 14
Fremsat skr 12/11 14
1.beh 21/11 14 F
Betænkning 9/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 12/12 14 Tillæg H
2.beh 12/12 14 F
Lovf som vedt 18/12 14
3.beh 18/12 14 F
Lov nr 1488 af 23. december 2014
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Ane Halsboe-Jørgensen (S), Martin Henriksen (DF), Lone Loklindt (RV), Eigil Andersen (SF), Finn Sørensen (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget går ud på, at rekrutteringen af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft styrkes, bl.a. ved forslag om indførelse af en ny fasttrackordning og indførelse af en forsøgsordning, »Start-Up Denmark«, for selvstændigt erhvervsdrivende, at forskere skal have enklere og lettere adgang til Danmark, og at greencardordningen målrettes. Herudover skal internationale dimittender have mulighed for at ansøge om et etableringskort, og samtidig begrænses internationale dimittenders ret til dagpenge.
Forslaget udmønter dele af aftale indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 26. juni 2014 om en reform af international rekruttering, »Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft«.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.