Den fulde tekst
L 66
Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love. (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere, krav til oversættelse af eksamensbeviser og midlertidig overgangsordning om supplering mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen (RV)).
Lovf som fremsat 12/11 14
Fremsat skr 12/11 14
1.beh 25/11 14 F
Betænkning 2/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 9/12 14 Tillæg H
2.beh 9/12 14 F
Lovf som vedt 11/12 14
3.beh 11/12 14 F
Lov nr 1377 af 16. december 2014
Ordførere: (1.beh) Bertel Haarder (V), Jeppe Bruus (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Liv Holm Andersen (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Rosa Lund (EL), Leif Mikkelsen (LA), Per Stig Møller (KF).
Ministre: (1.beh) uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(FIV).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en opfølgning på vækstpakkeaftalen af 2. juli 2014 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti vedrørende initiativ nr. 79, hvis mål er at skabe et nemt digitalt overblik over uddannelsesvalg for den enkelte borger, herunder både information om kvalitet og relevans og i den forbindelse oplysninger om beskæftigelsesmuligheder.
Der skal indsamles personoplysninger om alle studerende på alle uddannelser, hvoraf det fremgår, hvordan de studerende vurderer kvaliteten og relevansen af undervisningen, herunder også relevansen i forhold til beskæftigelsesmuligheder.
Derudover udvides den statslige selvforsikring til også at dække ikkeansatte gæsteforskere på de danske uddannelsesinstitutioner. Endelig får ministeren bemyndigelse til at kræve oversættelse af eksamenspapirer ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse.
Ministeren fremsatte fire ændringsforslag til lovforslaget, som giver universiteterne mulighed for at udbyde enkeltfag fra en bacheloruddannelse med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse. Ændringsforslagene blev vedtaget.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.