Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet dk

I medfør af § 4, stk. 3, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner fastsættes:

§ 1. Tilladelse til administration af internetdomænet dk forlænges i 6 år ved erhvervs- og vækstministerens beslutning herom, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner.

§ 2. Ved en forlængelse af tilladelsen til administration af internetdomænet dk, jf. § 1, udsteder Erhvervsstyrelsen en ny tilladelse til den eksisterende tilladelsesindehaver med ikrafttræden på datoen for den eksisterende tilladelses udløb.

§ 3. Tilladelsen kan ikke overdrages.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

§ 5. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 1374 af 10. december 2007 om udbud af administration af internetdomænet dk og bekendtgørelse nr. 15 af 3. januar 2000 om de tidsmæssige rammer for udarbejdelse af rammer for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 12. december 2014

Henrik Sass Larsen

/ Jakob Juul