Den fulde tekst
L 71
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl (S)).
Lovf som fremsat 13/11 14
Fremsat skr 13/11 14
1.beh 11/12 14 F
Betænkning 5/2 15
2.beh 17/2 15 F
Lovf som vedt 19/2 15
3.beh 19/2 15 F
Lov nr 177 af 24. februar 2015
Ordførere: (1.beh) Søren Pind (V), Jens Joel (S), Pia Adelsteen (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Thyra Frank (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget er en del af regeringens mål om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt og dermed effektivisere sagsbehandlingen. Forslaget bemyndiger ministeren til at fastsætte regler om obligatorisk digital kommunikation om skrotningsgodtgørelse for biler. Tilsvarende foreslås digital ansøgning ved indsamlingsvirksomhed m.m. Derudover indeholder lovforslaget ændringer vedrørende betingelserne for at opnå skrotningsgodtgørelse, og forslaget introducerer en klageadgang over afgørelser om godtgørelse og tilsyn. Desuden reduceres betalingssatsen for indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.