Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - medhold

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at et diskotek annoncerede efter piger til en stilling som bartender.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek annoncerede efter bartender piger.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at et diskotek annoncerede efter bartender piger.

Sagsfremstilling

Indklagede, der driver et diskotek, havde på Facebook, et stillingsopslag med følgende ordlyd:

"Vi søger Nye Bartender piger

Kom frisk Hvis du Elsker at have travlt og møde masser af dejlige kunder :)"

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at diskotekets opslag er forskelsbehandling på grund af køn, da det kun tilbydes piger.

Indklagede har ikke svaret på Ligebehandlingsnævnets henvendelser.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af det ene køn. Bestemmelsen kan fraviges ved dispensation.

Annoncen henvendte sig kun til piger og var derfor i strid med ligebehandlingsloven.

Klager får derfor medhold i klagen.