Den fulde tekst
L 83
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen (S)).
Lovf som fremsat 26/11 14
Fremsat skr 26/11 14
1.beh 9/12 14 F
Betænkning 14/1 15
Lovf optrykt efter 2.beh 20/1 15 Tillæg H
2.beh 20/1 15 F
Lovf som vedt 22/1 15
3.beh 22/1 15 F
Lov nr 54 af 27. januar 2015
Ordførere: (1.beh) Lennart Damsbo-Andersen (S), Peter Juel-Jensen (V), Bent Bøgsted (DF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Eigil Andersen (SF), Joachim B. Olsen (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget undtager arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter for en almennyttig forening, der ikke har fortjeneste som formål, fra krav om arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO). Frivilligt arbejde vil fortsat være omfattet af arbejdsmiljølovens øvrige bestemmelser.
Med lovforslaget skabes hjemmel til at fastsætte, at visse bestemmelser i arbejdsmiljøloven, som primært handler om arbejdets udførelse, også skal gælde arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd, der finder sted uden for arbejdstiden. Derudover skabes hjemmel til at fastsætte regler om retningslinjer og vejledning til ansatte om håndtering af vold, trusler og anden krænkende adfærd samt regler om opfølgning på sådanne episoder.
For at arbejdsmiljøindsatsen i højere grad målrettes de virksomheder, der har de største problemer med arbejdsmiljøet, og for at fortsætte Arbejdstilsynets indsats mod social dumping i relation til arbejdsmiljø, får Arbejdstilsynet desuden adgang til at indhente flere oplysninger fra eksterne registre.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod stemte 0.