Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

§ 1

I bekendtgørelse nr. 932 af 21. august 2014 om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk foretages følgende ændringer:

1. I bekendtgørelsens titel ændres »www.cvr.dk« til: »data. virk.dk«.

2. I § 12, stk. 1, og § 14, stk. 1 og 4, ændres »www.cvr.dk« til: »data.virk.dk«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. december 2014.

Erhvervsstyrelsen, den 2. december 2014

Victor Kjær

/ Søren Corfixsen Whitt