Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

(Ændret ikrafttræden af regler om indsamlerbevis for virksomheder, der har opnået godkendelse som indsamlingsvirksomhed inden den 1. januar 2015)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1435 af 12. december 2013 og bekendtgørelse nr. 778 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 27, stk. 1, indsættes efter »1. januar 2015«: »for virksomheder, der ikke har søgt om godkendelse som indsamlingsvirksomhed inden den 1. januar 2015, og den 1. juli 2015 for virksomheder, der har søgt om godkendelse som indsamlingsvirksomhed inden den 1. januar 2015«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Miljøministeriet, den 10. december 2014

Kirsten Brosbøl

/ Claus Torp