Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Omregning af DIS-indkomst - Skalatrin og faktorer for 2015
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

(DIS-omregning)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af 4. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 51 a, § 52 f, § 74 b, stk. 4, § 74 l, stk. 15, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 11, stk. 4, ændres »Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen« til: »Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

3. I § 11, stk. 5, ændres »Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen« til: »Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

4. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2014

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen


Bilag 1

Omregning af DIS-indkomst - Skalatrin og faktorer for 2015

1. Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk, som ændret ved lov nr. 622 af 14. juni 2011,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 - 43.400

2) kr. 43.401 - 459.200

3) kr. 459.201 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 43.400, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 43.401 – 301.661, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 301.662 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 - 3.616 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 3.617 - 25.183 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 25.184 - omregnes med faktor 2,12

2. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 56.900 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 14. juni 2011 om beskatning af søfolk,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 100.300

2) kr. 100.301 - 459.200

3) kr. 459.201 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 100.300, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 100.301 - 323.219, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 323.220 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 8.358 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 8.359 – 26.935 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 26.936 - omregnes med faktor 2,12

3. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover)

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 105.000 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 af 14. juni 2011 om beskatning af søfolk,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 148.400

2) kr. 148.401 - 459.200

3) kr. 459.201 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 – 148.400, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 148.401 – 341.443, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 341.444, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 12.366 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 12.367 – 28.454 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 28.455 omregnes med faktor 2,12.