Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

(Regulering af vederlag)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 19 af 16. januar 2012 om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1174 af 12. december 2012, bekendtgørelse nr. 1437 af 13. december 2013 og bekendtgørelse nr. 870 af 3. juli 2014, foretages følgende ændring:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Sikkerhedsstyrelsen, den 9. december 2014

Lizzi Krarup Jakobsen

/ Inge Stage


Bilag 1

»Bilag 1

Vederlag til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter

Det maksimale vederlag er fastsat pr. 1. januar 2015 og indeholder udgifter til udlæg, kørsel, forsikring m.v. Det maksimale vederlag omfatter gennemgang af bygningens elinstallationer og udarbejdelse af elinstallationsrapport.

Vederlag for elinstallationsrapporter bestemmes ud fra det samlede bygningsareal i henhold til skemaet nedenfor.

Der udarbejdes en elinstallationsrapport for hver ejendom, undtagen for ejerlejligheder, hvor der også udarbejdes en elinstallationsrapport for fælleseje og fællesfaciliteter.

Skemaerne omfatter parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse, sommerhuse og stuehuse til nedlagte landbrugsejendomme samt ejerlejligheder:

”Hovedhus” opført 2001 eller senere
Samlet bygningsareal, jf. BBR
Maksimalt vederlag excl. moms kr.
Administrationstillæg (momsfrit) kr.
I alt excl. moms kr.
I alt incl. moms kr.
Under 100 m2
1.240,00
77,00
1.317,00
1.627,00
100-199 m2
1.652,00
77,00
1.729,00
2.142,00
200-299 m2
2.168,00
77,00
2.245,00
2.787,00
Større huse og andre bygninger, herunder elinstallationsrapport for fælleseje og fællesfaciliteter i ejerlejlighedskomplekser
Vederlaget aftales individuelt
77,00
-
-

”Hovedhus” opført før 2001
Samlet bygningsareal, jf. BBR
Maksimalt vederlag excl. moms kr.
Administrationstillæg (momsfrit) kr.
I alt excl. moms kr.
I alt incl. moms kr.
Under 100 m2
1.552,00
77,00
1.629,00
2.017,00
100-199 m2
2.068,00
77,00
2.145,00
2.662,00
200-299 m2
2.684,00
77,00
2.761,00
3.432,00
Større huse og andre bygninger, herunder elinstallationsrapport for fælleseje og fællesfaciliteter i ejerlejlighedskomplekser
Vederlaget aftales individuelt
77,00
-
-

Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer inklusive stueetagens areal og areal af eventuel mansardetage, men eksklusive areal af kælder og tagetage. Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal, jf. BBR.

Fornyelse af elinstallationsrapporter:

Ved fornyelse af elinstallationsrapporter aftales hvilket reduceret vederlag, der skal betales for den nye rapport.

Tillæg for administrationsgebyr:

For hver udarbejdet elinstallationsrapport kan den autoriserede elinstallatørvirksomhed tillægge grundtaksten et administrationstillæg på 77 kr. til dækning af administrationsgebyret.«