Senere ændringer til forskriften
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

BL 6-64, 2. udgave 2014, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om flyvemekanikercertifikat, JAR-66, AML

BL 6-64, Bestemmelser om flyvemekanikercertifikat, JAR-66, AML, 1. udgave af 7. juli 2000 ophæves den 10. december 2014.

 

Trafikstyrelsen, den 17. november 2014

Carsten Falk Hansen

/ Christian Thorhauge