Senere ændringer til forskriften
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

BL 6-98, 2. udgave 2014, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om gensidig anerkendelse af ikke-dansk certifikat udstedt til et flyvebesætningsmedlem af en anden EF-medlemsstat eller af Finland, Island, Norge eller Sverige

BL 6-98, Bestemmelser om gensidig anerkendelse af ikke-dansk certifikat udstedt til et flyvebesætningsmedlem af en anden EF-medlemsstat eller af Finland, Island, Norge eller Sverige, 1. udgave af 20. maj 1992 ophæves den 10. december 2014.

Trafikstyrelsen, den 17. november 2014

Carsten Falk Hansen

/ Christian Thorhauge