Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - selvstændig - kompetence - ej medhold

J.nr. 2500121-11

Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle en klage om forskelsbehandling på grund af køn fra en kvindelig brolægger. Efter de foreliggende oplysninger, måtte nævnet lægge til grund, at klager udførte selvstændig virksomhed i forhold til indklagede. Forholdet var derfor hverken omfattet af ligebehandlingsloven eller af ligestillingsloven.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagede hjemsendte klager.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen, da klager udførte selvstændig virksomhed i forhold til indklagede.

Sagsfremstilling

En 31-årig kvindelig brolægger blev sammen med en mandlig kollega udsendt af et vikarbureau til at udføre et stykke arbejde for indklagede.

Klager og hende kollega, som havde et selvstændigt firma sammen, skulle lægge fliser for indklagede på en nærmere angiven adresse.

Det var aftalt, at arbejdsperioden foreløbigt løb fra den 26. april 2011 til den 3. juni 2011.

Klager blev hjemsendt efter endt arbejdstid den 29. april 2011. Ifølge det vikarbureau, der formidlede aftalen mellem klager og hendes kollega og indklagede, var årsagen til hjemsendelsen, at indklagede ikke mente, at klagers fysiske formåen svarede til opgaven.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede sendte hende hjem, fordi han ønskede en mand i stedet for hende. Klager ønsker en godtgørelse, svarende til den løn hun skulle have haft for de seks ugers arbejde.

Klager henviser til, at hun har været selvstændig brolægger i 7 år, og at det er første gang, hun er blevet smidt væk fra en plads, fordi formanden ønskede en mand.

Hun undrer sig over, at hun ikke skulle være fysisk stærk nok, idet opgaven ikke indebar nogen fysiske udfordringer, som hun ikke var vant til. Hun har arbejdet for flere virksomheder uden en eneste klage.

Hun oplyser, at der har været spekulationer om, at indklagede er i økonomisk krise og ved at spare hende væk og få en mand i stedet kunne spare penge på maskinudlejning. Hun oplyser også, at mænd og kvinder kun må løfte 17 kg, og de sten de arbejdede med vejede fra 50 kg og op.

Hun fik også at vide, at hun ikke lavede nok, selv om "drengene" kunne stå og snakke i 20 minutter uden, at det var et problem.

Klager var kun på arbejdspladsen i to dage, hvor formanden også selv var der, og han tog hendes arbejdsplads, så hun lavede andre ting så som stabilbund og klargøring af grus, kanter, stampning osv. Hun mener, det er umuligt efter kun to dage, at udtale sig om nogen.

Hun oplyser, at hun har mødt mange ustabile arbejdspladser, men på denne arbejdsplads var der ingen, der kunne tage ansvar for noget som helst, så hun og hendes mandlige kollega gik bare i gang. Hun mener, der er flere, der kan bekræfte, at hun ikke var doven.

Klager og hendes kollega havde ikke regnet med, at formanden ville være der, og det ødelagde deres teamarbejde. Da hendes kollega prøvede at påpege dette overfor formanden, truede formanden med også at skifte kollegaen ud, hvis det var et problem, at klager ikke var der.

Klager anfører, at hun og hendes kollega ikke havde mulighed for at komme i gang og tjene penge igen, før kollegaen var tilbage fra jobbet hos indklagede.

Indklagede påstår, at ligebehandlingsloven ikke er overtrådt.

Indklagede henviser til, at de indlejede folk fra et vikarbureau.

Klager var en doven vikar, og indklagede ville ikke betale for en doven vikar uanset køn, trosretning eller etnisk oprindelse.

Indklagede havde ingen kontrakt eller anden aftale med klager.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn.

Efter de foreliggende oplysninger må nævnet lægge til grund, at klager udførte selvstændig virksomhed i forhold til indklagede. Forholdet er herefter hverken omfattet af ligebehandlingsloven eller af ligestillingsloven, hvorfor nævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Som følge heraf afvises klagen.