Den fulde tekst
L 70 B
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og byggeloven. (Helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl (S)).
3.beh 19/12 14 F
Lovf som vedt 19/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 19/12 14
Lov nr 1530 af 27. december 2014
Lovforslaget er oprindelig fremsat som del af L 70, der efter fremsættelsen blev delt i to: L 70 A og L 70 B.
L 70 B omhandler muligheden for at udleje sommerhuse til helårsbeboelse på de 27 små øer for at fremme helårsbosætningen på disse øer.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.