Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 557 af 26. maj 2014 om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som nr. 5 og 6:

»5) Rønne Havn A/S.

6) Nexø Havn A/S og datterselskabet Nexø Havn Udvikling A/S.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Transportministeriet, den 16. december 2014

Magnus Heunicke

/ Michael Birch