Den fulde tekst
L 95
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne og skærpelse af bødeniveau for udlændinges ulovlige indrejse, ophold og arbejde).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen (S)).
Lovf som fremsat 12/12 14
Fremsat skr 12/12 14
1.beh 23/1 15 F
Betænkning 26/2 15
Lovf optrykt efter 2.beh 10/3 15 Tillæg H
2.beh 10/3 15 F
Lovf som vedt 17/3 15
3.beh 17/3 15 F
Lov nr 271 af 25. marts 2015
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Preben Bang Henriksen (V), Christian Langballe (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Mette Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer en ny retlig ramme for politiets udførelse af kontrol med udlændinge i grænseområder og lufthavne, herunder ved de indre grænser. Samtidig sikres det, at kontrollen altid udføres i fuld overensstemmelse med Schengenreglerne.
Lovforslaget giver desuden politiet en udtrykkelig hjemmel til at modtage relevante passageroplysninger fra toldmyndighederne og indeholder en bemyndigelse til justitsministeren til at fastsætte nærmere regler om kontrollen, herunder om politiets adgang til oplysninger til brug for kontrollens udførelse.
Lovforslaget indebærer endvidere en justering af bødeniveauet for overtrædelse af udlændingelovens regler om ulovlig indrejse, ophold og arbejde.
Lovforslaget bygger på anbefalinger fra en arbejdsgruppe bestående af Justitsministeriet, Rigspolitiet, Københavns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Udlændingestyrelsen (oktober 2014).
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (V, S, DF, RV, SF, KF), imod stemte 14 (EL, LA, ALT), hverken for eller imod stemte 0.