Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2015 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3, og § 9 a, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. ATP-lovens § 16, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. ATP-lovens § 8 c, stk. 3. I 2015 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2015 fratrækkes der 130 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 90 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2015 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2015 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2014. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur.

Stk. 3. Markedsrentekurven, jf. stk. 2, og de aktuarmæssige formler for fastsættelse af tariffen for 2015 fremgår af ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på www.borger.dk.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2015 optjener medlemmer født i nedennævnte perioder følgende årlige livsvarige pension:

Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1950
5,77 kr.
1951
5,88 kr.
1952
6,01 kr.
1953
6,14 kr.
1.1.1954 – 30.6.1954
6,44 kr.
1.7.1954 – 31.12.1954
6,71 kr.
1.1.1955 – 30.6.1955
7,01 kr.
1.7.1955 – 31.12.1955
7,32 kr.
1956
7,44 kr.
1957
7,61 kr.
1958
7,78 kr.
1959
7,95 kr.
1960
8,12 kr.
1961
8,30 kr.
1962
8,48 kr.
1963
8,67 kr.

Stk. 5. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2015 optjener medlemmer født i nedennævnte perioder følgende årlige livsvarige pension baseret på forrentning frem til 2030:

Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1964
6,70 kr.
1965
6,68 kr.
1966
6,65 kr.
1967
6,63 kr.
1968
6,60 kr.
1969
6,57 kr.
1970
6,54 kr.
1971
6,51 kr.
1972
6,48 kr.
1973
6,45 kr.
1974
6,42 kr.
1975
6,39 kr.
1976
6,36 kr.
1977
6,33 kr.
1978
6,29 kr.
1979
6,26 kr.
1980
6,23 kr.
1981
6,20 kr.
1982
6,17 kr.
1983
6,14 kr.
1984
6,11 kr.
1985
6,08 kr.
1986
6,05 kr.
1987
6,03 kr.
1988
6,00 kr.
1989
5,97 kr.
1990
5,94 kr.
1991
5,91 kr.
1992
5,89 kr.
1993
5,86 kr.
1994
5,83 kr.
1995
5,80 kr.
1996
5,78 kr.
1997
5,75 kr.
1998
5,73 kr.
1999
5,70 kr.

Stk. 6. I år 2030 opskrives den i stk. 5 anførte pensionsret med forrentning for en ny periode. En tidsbegrænset periode vil blive efterfulgt af endnu en periode. Ved sidste opskrivning inden opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, er forrentningsperioden livslang. Ved opskrivninger af pensionsretten anvendes den rente, som fastsættes i ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag.

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2015 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

Medlem født
Pensionsret
1915 eller før
54,70 kr.
1916
50,65 kr.
1917
46,76 kr.
1918
43,28 kr.
1919
39,82 kr.
1920
36,69 kr.
1921
33,93 kr.
1922
31,34 kr.
1923
28,95 kr.
1924
26,76 kr.
1925
24,76 kr.
1926
22,93 kr.
1927
21,26 kr.
1928
19,75 kr.
1929
18,36 kr.
1930
17,10 kr.
1931
15,96 kr.
1932
14,91 kr.
1933
13,96 kr.
1934
13,09 kr.
1935
12,30 kr.
1936
11,57 kr.
1937
10,91 kr.
1938
10,31 kr.
1939
9,75 kr.
1940
9,24 kr.
1941
8,78 kr.
1942
8,35 kr.
1943
7,96 kr.
1944
7,59 kr.
1945
7,26 kr.
1946
6,95 kr.
1947
6,67 kr.
1948
6,40 kr.
1949
6,16 kr.
1950
5,93 kr.

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension for hver måned udbetalingen af pensionen udskydes. I 2015 forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i
1940
Medlem født i 1941
Medlem født i 1942
Medlem født i 1943
Medlem født i 1944
1
100,77 kr.
100,73 kr.
100,70 kr.
100,66 kr.
100,63 kr.
2
101,55 kr.
101,47 kr.
101,40 kr.
101,33 kr.
101,27 kr.
3
102,33 kr.
102,21 kr.
102,10 kr.
102,00 kr.
101,91 kr.
4
103,12 kr.
102,96 kr.
102,81 kr.
102,68 kr.
102,55 kr.
5
103,91 kr.
103,71 kr.
103,53 kr.
103,36 kr.
103,20 kr.
6
104,71 kr.
104,47 kr.
104,25 kr.
104,05 kr.
103,86 kr.
7
105,52 kr.
105,24 kr.
104,97 kr.
104,74 kr.
104,51 kr.
8
106,33 kr.
106,01 kr.
105,70 kr.
105,43 kr.
105,17 kr.
9
107,15 kr.
106,78 kr.
106,44 kr.
106,13 kr.
105,84 kr.
10
107,97 kr.
107,56 kr.
107,18 kr.
106,83 kr.
106,51 kr.
11
108,80 kr.
108,35 kr.
107,93 kr.
107,54 kr.
107,18 kr.
12
109,64 kr.
109,14 kr.
108,68 kr.
108,26 kr.
107,86 kr.

Medlem født i 1945
Medlem født i 1946
Medlem født i 1947
Medlem født i 1948
Medlem født i 1949
Medlem født i 1950
100,61 kr.
100,58 kr.
100,56 kr.
100,53 kr.
100,51 kr.
100,49 kr.
101,21 kr.
101,16 kr.
101,11 kr.
101,07 kr.
101,03 kr.
100,99 kr.
101,83 kr.
101,75 kr.
101,68 kr.
101,61 kr.
101,55 kr.
101,49 kr.
102,44 kr.
102,34 kr.
102,24 kr.
102,15 kr.
102,07 kr.
101,99 kr.
103,06 kr.
102,93 kr.
102,81 kr.
102,70 kr.
102,59 kr.
102,50 kr.
103,69 kr.
103,53 kr.
103,38 kr.
103,24 kr.
103,12 kr.
103,00 kr.
104,31 kr.
104,13 kr.
103,96 kr.
103,79 kr.
103,65 kr.
103,51 kr.
104,94 kr.
104,73 kr.
104,53 kr.
104,35 kr.
104,18 kr.
104,02 kr.
105,58 kr.
105,33 kr.
105,12 kr.
104,90 kr.
104,72 kr.
104,54 kr.
106,22 kr.
105,94 kr.
105,70 kr.
105,46 kr.
105,25 kr.
105,05 kr.
106,86 kr.
106,56 kr.
106,29 kr.
106,03 kr.
105,79 kr.
105,57 kr.
107,51 kr.
107,18 kr.
106,88 kr.
106,59 kr.
106,34 kr.
 

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015 og anvendes for bidrag, der vedrører 2015.

Beskæftigelsesministeriet, den 16. december 2014

Henrik Dam Kristensen

/ Anders Dupont