Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lovtidende A 2014 indeholder ingen forskrift med nr. 1422

Civilstyrelsen har ved en fejl kundgjort bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige i Lovtidende A, før hjemmelsloven var vedtaget og stadfæstet, og bekendtgørelsen var underskrevet.

, den 22. december 2014

/

Omtryksnote
  • 22-12-2014:
  • Bekendtgørelsen er omtrykt ud af Lovtidende, da hjemmelsloven ikke var vedtaget og stadfæstet, og bekendtgørelsen ikke var underskrevet, da Civilstyrelsen ved en fejl kundgjorde forskriften i Lovtidende A 2014.