Sagsforløb 2014/1 BF 10
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 9. december 2014

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i offentligt rum

[af Martin Henriksen (DF) og Pia Kjærsgaard (DF)]:

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 21. oktober 2014 og var til 1. behandling den 21. november 2014. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Sune Lægaard, Roskilde.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Venstres og Det Konservative Partis medlemmer af udvalget bemærker, at der efter partiernes opfattelse ingen tvivl er om, at brug af burka, niqab og lignende beklædningsgenstande repræsenterer et undertrykkende menneskesyn og et undertrykkende kvindesyn, som på ingen måde hører hjemme i Danmark. Men V og KF kan ikke støtte forslaget, da parterne ikke ønsker at lovgive om beklædning. V og KF mener ikke, at det er Folketinget, der skal bestemme, hvordan man skal gå klædt, når man bevæger sig uden for hjemmets fire vægge. Så selv om V og KF er enige med DF i, at det er vigtigt at fremme den sociale samhørighed, så kan V og KF ikke støtte beslutningsforslaget.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller forslaget til vedtagelse uændret.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Trine Bramsen (S) Troels Ravn (S) fmd. Karen J. Klint (S) René Skau Björnsson (S) Anne Sina (S) Mette Reissmann (S) Jeppe Bruus (S) Liv Holm Andersen (RV) Lotte Rod (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Karl H. Bornhøft (SF) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Pernille Skipper (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Jakob Engel-Schmidt (V) Martin Geertsen (V) Karen Ellemann (V) Michael Aastrup Jensen (V) Fatma Øktem (V) Karen Jespersen (V) Karsten Lauritzen (V) Inger Støjberg (V) Martin Henriksen (DF) Peter Skaarup (DF) nfmd. Christian Langballe (DF) Marie Krarup (DF) Anders Samuelsen (LA) Tom Behnke (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 10

Bilagsnr.

Titel

1
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
2
Udkast til betænkning
3
Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
4
2. udkast til betænkning
5
Henvendelse af 8/12-14 fra Sune Lægaard, Roskilde

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 10

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om Justitsministeriets nye juridiske vurdering i forhold til mulighederne for at indføre et generelt forbud mod heldækkende beklædning i det offentlige rum, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om ministerens tale til brug for 1. behandling den 21. november 2014 af beslutningsforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelse af 8/12-14 fra Sune Lægaard, Roskilde, til justitsministeren, og ministerens svar herpå