Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til udlændingeloven

I medfør af § 9, stk. 4, 3. pkt., stk. 29 og 37, § 11, stk. 16, § 42 a, stk. 15, 2. pkt., § 42 b, stk. 17, og § 43 a, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, fastsættes:

§ 1. Efter udlændingelovens § 9, stk. 4, 3. pkt., reguleres det i lovens § 9, stk. 4, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2013 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Efter udlændingelovens § 9, stk. 29, reguleres det i lovens § 9, stk. 12, nr. 3, angivne beløb fra og med 2012 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 3. Efter udlændingelovens § 9, stk. 37, reguleres de i lovens § 9, stk. 31-35, angivne beløb fra og med 2013 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 4. Efter udlændingelovens § 11, stk. 16, reguleres det i lovens § 11, stk. 3, nr. 4, angivne beløb fra og med 2011 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 5. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 15, 2. pkt., reguleres det i lovens § 42 a, stk. 15, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2006 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 6. Efter udlændingelovens § 42 b, stk. 17, reguleres de i lovens § 42 b, stk. 2, 4-6, 10 og 12, angivne beløb fra og med 2004 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 7. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 9, 1. pkt., reguleres det i § 43 a, stk. 5, nr. 3, angivne beløb fra og med 1996 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 8. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 9, 2. pkt., reguleres det i § 43 a, stk. 6, angivne beløb fra og med 2004 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2. Satsreguleringsprocenten for 2015 udgør 1,5, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 25. august 2014 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2015.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., jf. 3. pkt., nævnte beløb (økonomisk sikkerhedsstillelse) 52.490,12 kr.

Stk. 2. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 3, jf. stk. 29, nævnte beløb (forfalden gæld) 108.024,66 kr.

Stk. 3. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 31, jf. stk. 37, nævnte beløb (nedsættelse af den økonomiske sikkerhed) 20.996,05 kr.

Stk. 4. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 32, jf. stk. 37, nævnte beløb (nedsættelse af den økonomiske sikkerhed) 10.498,02 kr.

Stk. 5. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 33, jf. stk. 37, nævnte beløb (nedsættelse af den økonomiske sikkerhed) 10.498,02 kr.

Stk. 6. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 34, jf. stk. 37, nævnte beløb (begrænsning af nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse) 10.498,02 kr.

Stk. 7. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 35, jf. stk. 37, nævnte beløb (gebyr for tilmelding til danskprøven) 2.519,52 kr.

Stk. 8. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 4, jf. stk. 16, nævnte beløb (forfalden gæld) 110.077,13 kr.

Stk. 9. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 42 a, stk. 15, 1. pkt., jf. 2. pkt., nævnte beløb (forsørgertillæg) 54,04 kr.

Stk. 10. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 17, nævnte beløb (grundydelse for gifte og samlevende) 42,79 kr.

Stk. 11. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 2-4, jf. stk. 17, nævnte beløb (grundydelse for enlige) 54,04 kr.

Stk. 12. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 4, jf. stk. 17, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 85,57 kr. og 31,54 kr.

Stk. 13. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 5, jf. stk. 17, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 63,06 kr. og 9,02 kr.

Stk. 14. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 6, jf. stk. 17, nævnte beløb (nedsat forsørgertillæg) 45,05 kr.

Stk. 15. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 10, jf. stk. 17, nævnte beløb (tillægsydelse) henholdsvis 31,54 kr. og 9,02 kr.

Stk. 16. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 12, jf. stk. 17, nævnte beløb (forsørgertillæg) 54,04 kr.

Stk. 17. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør det i udlændingelovens § 43 a, stk. 5, nr. 3, jf. stk. 9, nævnte beløb (hjælp til rejse til tredjeland) 8.085,26 kr.

Stk. 18. Med virkning for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 udgør de i udlændingelovens § 43 a, stk. 6, jf. stk. 9, nævnte beløb (hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland) henholdsvis 3.982,78 kr. og 1.991,39 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Justitsministeriet, den 12. december 2014

Mette Frederiksen

/ Merete Milo