Den fulde tekst
L 64 A
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love. (Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht (S)).
2.beh 16/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 14
Lovf som vedt 19/12 14
3.beh 19/12 14 F
Lov nr 1532 af 27. december 2014
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslag nr. L 64 blev delt i to lovforslag.
Lovforslag nr. L 64 A vedrørte efter delingen forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas og afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.