Den fulde tekst
L 64 B
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af skadesforsikringer. (Betaling af skadesforsikringsafgift for alle udbydere af vejhjælpsabonnementer).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht (S)).
2.beh 16/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 14
Lovf som vedt 19/12 14
3.beh 19/12 14 F
Lov nr 1533 af 27. december 2014
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslag nr. L 64 blev delt i to lovforslag.
Lovforslag nr. L 64 B vedrørte herefter betaling af skadesforsikringsafgift for alle udbydere af vejhjælpsabonnementer.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 59 (S, RV, SF, EL, UFG), imod stemte 52 (V, DF, LA, KF), hverken for eller imod stemte 0.