Den fulde tekst
L 97
Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen (S)).
Lovf som fremsat 17/12 14
Fremsat skr 17/12 14
1.beh 15/1 15 F
Betænkning 26/2 15
Lovf optrykt efter 2.beh 19/3 15 Tillæg H
2.beh 19/3 15 F
Lovf som vedt 24/3 15
3.beh 24/3 15 F
Lov nr 310 af 30. marts 2015
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Jan Johansen (S), Karina Adsbøl (DF), Liv Holm Andersen (RV), Eigil Andersen (SF), Lars Dohn (EL), Ole Birk Olesen (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
Efter 1.beh henvist til By- og Boligudvalget(BYB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget er en opfølgning på det forlig, regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 11. juni 2014 om en forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forslaget udmønter desuden regeringsgrundlaget i forhold til beskyttelse af lejere mod urimeligt høje regninger for istandsættelse ved fraflytning. Forslaget indeholder 11 elementer, der skal forenkle og modernisere lejelovgivningen uden at forrykke balancen mellem udlejer- og lejerinteresser.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF (ved en fejl), ALT, SP), imod stemte 6 (LA), hverken for eller imod stemte 0.