Den fulde tekst
L 99
Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen (S)).
Lovf som fremsat 17/12 14
Fremsat skr 17/12 14
1.beh 16/1 15 F
Betænkning 16/2 15
Lovf optrykt efter 2.beh 17/2 15 Tillæg H
2.beh 17/2 15 F
Lovf som vedt 19/2 15
3.beh 19/2 15 F
Lov nr 176 af 24. februar 2015
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Martin Geertsen (V), Martin Henriksen (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Mette Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indebærer bl.a., at politiet får beføjelse til at nægte at udstede pas eller inddrage et allerede udstedt pas og meddele udrejseforbud til danske statsborgere, der har til hensigt at udrejse for at deltage i en væbnet konflikt i udlandet. Det vil samtidig kunne få opholdsretslige konsekvenser for herboende udlændinge, hvis de deltager i en væbnet konflikt i udlandet.
Derudover vil der med lovforslaget blive foretaget en mindre ændring i retsplejeloven i relation til indgreb i meddelelseshemmeligheden i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
Lovforslaget indeholder således ændringer af pasloven, udlændingeloven og retsplejeloven og udmønter en del af regeringens handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (september 2014).
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF), imod stemte 11 (EL, 2 SF, UFG), hverken for eller imod stemte 0.