Den fulde tekst
L 58 A
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen (S)).
2.beh 16/12 14
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 14
Tillægsbet 17/12 14
Lovf som vedt 18/12 14
3.beh 18/12 14 F
Lov nr 1486 af 23. december 2014
Efter 2.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Ved ændringsforslag vedtaget i forbindelse med 2. behandling den 16. december 2014 blev lovforslag L 58, Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) delt i to dele: L 58 A og L 58 B.
Lovforslag L 58 A indeholder de ændringer, der udmønter beskæftigelsesreformen, og som vedrører reformen af beskæftigelsesindsatsen, kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målrettede virksomhedsrettede tilbud.
Lovforslag L 58 B handler om de ændringer, der ikke er en del af forliget vedrørende beskæftigelsesreformen. Det handler bl.a. om joblog, fleksjobvisiteredes ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og sanktion ved udeblivelse fra tilbud.
Både L 58 A og L 58 B blev vedtaget ved 3. behandling den 18. december 2014.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For forslaget stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.