Den fulde tekst
B 47
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling på Christiansborg.
Af Uffe Elbæk (UFG).
Vedrørende: Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Forsl som fremsat 19/12 14
Fremsat skr 19/12 14
1.beh 29/1 15 F
Ordførere: (1.beh) Esben Lunde Larsen (V), Jeppe Bruus (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Ida Auken (RV), Per Clausen (EL), Sanne Rubinke (SF), Villum Christensen (LA), Per Stig Møller (KF), Uffe Elbæk (UFG).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(FIV).
Demokratierne har store udfordringer udefra og indefra. Forslaget har derfor til formål at sikre, at Folketinget opretter et Center for Borgerinddragelse og Demokratiudvikling på Christiansborg. Her skal danske og udenlandske erfaringer med borgerinddragelse og demokratiudvikling samles, belyses og analyseres, så disse erfaringer kan spredes og bidrage til udviklingen af det danske demokrati og af andre landes demokratier. Dermed kan Folketinget bidrage til at befæste, styrke og forbedre samfundets demokratiske strukturer og beslutningsprocesser – hele tiden med borgerinddragelsen som fokus.
Centeret på Christiansborg skal opbygges og drives af fagfolk, forskere og praktikere, mens borgere, embedsmænd og politikere løbende skal inddrages i centerets arbejde.