Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2015

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Ifølge § 13, stk. 4, og § 22, stk. 3, i aftale af 14. november 2006 om flyttegodtgørelse, udsendt med Finansministeriets cirkulære af 27. november 2006 (Perst. nr. 058-06), reguleres de i § 13, stk. 1, og § 22, stk. 1, nævnte beløb hvert år pr. 1. januar på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset for september måned.

2. Beløbene for supplerende godtgørelse udgør herefter pr. 1. januar 2015 (nettoprisindeks september 2014 = 132,5) følgende:

       
§ 13, stk. 1
     
       
 
Gifte
Enlige
 
 
34.840 kr.
20.480 kr.
 
       
§ 22, stk. 1
     
       
 
Gifte
Enlige
 
 
18.100 kr.
7.920 kr.
 
       

3. Dette cirkulære træder i kraft den 1. januar 2015. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9807 af 18. december 2013 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2014 (Modst. nr. 053-13).

Moderniseringsstyrelsen, den 17. december 2014

Rikke Pilegaard Hansen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 066-14