Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 7, i lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.)

I medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 1242 af 18. december 2012 om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 7, i lov nr. 1242 af 18. december 2012 om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2015.

Justitsministeriet, den 20. januar 2015

Mette Frederiksen

/ Henrik Hjort Elmquist