Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af ansvarsgrænserne i sølovens § 175, stk. 2 og 3

I medfør af § 175, stk. 6, i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, og i medfør af § 175, stk. 7, i søloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 8 af 15. januar 1996, som ændret ved anordning nr. 911 af 14. november 2003, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. I § 175, stk. 2, ændres »2 mio. SDR« til: »3,02 mio. SDR«.

§ 2. I § 175, stk. 2, nr. 1, ændres »800 SDR« til: »1.208 SDR«.

§ 3. I § 175, stk. 2, nr. 2, ændres »600 SDR« til: »906 SDR«.

§ 4. I § 175, stk. 2, nr. 3, ændres »400 SDR« til: »604 SDR«.

§ 5. I § 175, stk. 3, ændres »1 mio. SDR« til: »1,51 mio. SDR«.

§ 6. I § 175, stk. 3, nr. 1, ændres »400 SDR« til: »604 SDR«.

§ 7. I § 175, stk. 3, nr. 2, ændres »300 SDR« til: »453 SDR«.

§ 8. I § 175, stk. 3, nr. 3, ændres »200 SDR« til: »302 SDR«.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. juni 2015.

Søfartsstyrlsen, den 13. januar 2015

Henriette Bytoft Flügge

/ Jan Gabrielsen