Den fulde tekst
L 111
Forslag til lov om kontantydelse.
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen (S)).
Lovf som fremsat 14/1 15
Fremsat skr 14/1 15
1.beh 20/1 15 F
Betænkning 4/2 15
Lovf optrykt efter 2.beh 17/2 15 Tillæg H
2.beh 17/2 15 F
Lovf som vedt 19/2 15
3.beh 19/2 15 F
Lov nr 174 af 24. februar 2015
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Lennart Damsbo-Andersen (S), Bent Bøgsted (DF), Nadeem Farooq (RV), Eigil Andersen (SF), Finn Sørensen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget indfører en ny midlertidig ydelse – kontantydelse – for personer, som har opbrugt retten til arbejdsløshedsdagpenge, den særlige uddannelsesydelse og/eller den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, så denne gruppe i 2015 er sikret offentlig forsørgelse i 3 år, hvis de opfylder en række betingelser. Kontantydelsen for personer, der er fyldt 30 år, er henholdsvis 80 pct. af højeste dagpengesats for forsørgere og 60 pct. af højeste dagpengesats for andre. Personer under 30 år modtager en ydelse svarende til satserne for jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.
Lovforslaget fastsætter, at personer, som modtager ydelsen, har pligt til at stå til rådighed for arbejde, tilbud og de samtaler, som jobcenteret indkalder til. Rådighedspligten svarer til den, der gælder i kontanthjælpssystemet. De skal som udgangspunkt deltage i tilbud om virksomhedspraktik og nytteindsats, men kommunerne kan efter en konkret vurdering give tilbud om ansættelse med løntilskud eller vikariat i et jobrotationsforløb. Jobcenteret kan tillige vælge at give tilbud om vejledning og opkvalificering i forbindelse med et opkvalificeringsjob.
Lovforslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 68 (S, DF, RV, SF, EL, UFG), imod stemte 37 stemmer (V, LA, KF), hverken for eller imod stemte 0.