Den fulde tekst
L 114
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 21/1 15
Fremsat skr 21/1 15
1.beh 29/1 15 F
Betænkning 10/3 15
Lovf optrykt efter 2.beh 19/3 15 Tillæg H
2.beh 19/3 15 F
Lovf som vedt 24/3 15
3.beh 24/3 15 F
Lov nr 308 af 28. marts 2015
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Ida Auken (RV), Frank Aaen (EL), Sanne Rubinke (SF), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget implementerer solvens II-direktivet med efterfølgende ændringer, herunder omnibus II-direktivet, der har til formål at skabe endnu bedre beskyttelse af forsikringstagere og understøtte den finansielle stabilitet. Reglerne har endvidere til formål at give forsikringsselskaberne ensartede regler inden for det indre marked og at øge europæiske forsikringsselskabers konkurrenceevne internationalt til gavn for kunderne.
Med lovforslaget ændres bl.a. investeringsreglerne for forsikringsselskaberne. Hvor de gældende investeringsregler i høj grad har fastsat kvantitative investeringsgrænser for selskabernes placeringer, vil reguleringen fremadrettet i høj grad basere sig på et krav om, at selskaberne har og kan demonstrere en passende forståelse for risiciene ved de valgte investeringer og sammenhængen med de løfter, der er afgivet til kunderne.
Loven skal træde i kraft den 1. januar 2016. Dog skal bestemmelser om Finanstilsynets forhåndsgodkendelse af en række områder allerede træde i kraft den 1. april 2015, og bestemmelser, der omhandler forhold, som Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, skal træde i kraft den 1. juli 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (V, S, DF, RV, SF, KF, SP), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 6 (LA, ALT).