Den fulde tekst
L 118
Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager. (forbrugerklageloven).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 28/1 15
Fremsat skr 28/1 15
1.beh 19/2 15 F
Betænkning 9/4 15
Lovf optrykt efter 2.beh 14/4 15 Tillæg H
2.beh 14/4 15 F
Lovf som vedt 16/4 15
3.beh 16/4 15 F
Ordførere: (1.beh) Jan E. Jørgensen (V), Anne Sina (S), Hans Kristian Skibby (DF), Ida Auken (RV), Steen Gade (SF), Henning Hyllested (EL), Mette Bock (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget moderniseres det offentlige forbrugerklagesystem, og samtidig implementeres EU's direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager (ATB-direktivet).
Klageadgangen i det offentlige forbrugerklagesystem foreslås udvidet med ca. 45 nye sagsområder, og samtidig opdeles forbrugerklagesystemet i to faser: en mediationsfase og en nævnsbehandling i Forbrugerklagenævnet, hvis der ikke findes en løsning på tvisten i mediationsfasen. Under mediationsfasen kan parterne få bistand fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller fra et andet tvistløsningsorgan, der er omfattet af eller godkendt i medfør af loven.
Samtidig ændres gebyrstrukturen, herunder nedsættes virksomhedsgebyrerne, og der skabes hjemmel til, at der kan fastsættes over- og undergrænser for, hvornår man kan klage.
Endelig indeholder lovforslaget bestemmelser, der følger af EU-forordningen om OTB på forbrugerområdet, som vedrører onlinetvistbilæggelse, og som skal gøre det lettere for forbrugere at klage over online køb på tværs af landegrænserne i EU.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (V, S, DF, RV, Lisbeth Bech Poulsen (SF), KF), imod stemte 22 (SF, EL, LA, ALT), hverken for eller imod stemte 0.