Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2015
Bilag 2 Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2015
Bilag 3 Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2015
Bilag 4 Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2015
Bilag 5 Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2015
Bilag 6 Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2015
Den fulde tekst

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

(Til samtlige ministerier mv.)

I medfør af Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser hver 1. januar, jf. aftalens kapitel 7. Aftalen er indgået med centralorganisationerne.

Dette cirkulære erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 18. december 2014 om satsregulering pr. 1. januar 2015. Den eneste ændring er, at procentgodtgørelsen for Danmark og Færøerne i bilag 2 er ændret til 117,75 kr. pr. døgn.

Satserne i bilag 1, 2, 3, 4 og 6 er ændret som følge af ændrede satser i skattelovgivningen.

Hoteldispositionsbeløbene (bilag 5) for 2015 er i flere tilfælde ændret i op- eller nedadgående retning, idet beløbet for hvert enkelt land er baseret på den højeste af gennemsnitspriserne for de 2 mest besøgte byer i det pågældende land i 2014. Hertil er lagt den forventede stigning i overnatningspriser i 2015 i forhold til 2014.

Hoteldispositionsbeløbet for Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens Indkøbs hotelaftale, der reguleres pr. 1. februar 2015. Hoteldispositionsbeløbet for Danmark i 2015 kendes derfor ikke endnu, men vil blive udsendt med et særskilt cirkulære, når det foreligger. Indtil da anvendes satserne for 2014.

Satserne pr. 1. januar 2015 fremgår af:

Bilag 1. Transportgodtgørelse

Bilag 2. Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne

Bilag 3. Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland

Bilag 4. Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Bilag 5. Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet

Bilag 6. Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2015. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 10342 af 18. december 2014 (Modst. nr.067-14).

Moderniseringsstyrelsen, den 5. februar 2015

Rikke Pilegaard Hansen


Bilag 1

Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2015

Biler og motorcykler

§ 14. Almindelig godkendt kørsel: 2,05 kr. pr. km

§ 15. Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 20.000 km i et kalenderår - 3,70 kr. pr. km

Ud over 20.000 km i et kalenderår - 2,05 kr. pr. km

§ 16. Kørsel i udlandet: 2,05 kr. pr. km

Knallerter og cykler

§ 17. Der ydes godtgørelse med 0,52 kr. pr. km.


Bilag 2

Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2015

Time- og dagpenge

   
Dagpenge 1)
kr.
Timepenge 1)
kr.
       
I
Ureducerede satser
404,00 2) 3)
16,83 2) 3)
       
II
Satser reduceret med 1/4 i Danmark
303,00 2) 3)
12,63 2) 3)
       
III
Satser reduceret med 1/6 på Færøerne
336,67 2) 3)
14,03 2) 3)
       
1) Der kan aldrig samtidig ydes både time- og dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 20, stk. 2.
2) Satserne for time- og dagpenge kan være højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale herom. Satserne kan dog ikke overstige følgende beløb:
I Ureducerede satser: Dagpenge 471 kr. og timepenge 19,63 kr.
II Satser reduceret med 1/4 i Danmark: Dagpenge 353,25 kr. og timepenge 14,72 kr.
III Satser reduceret med 1/6 på Færøerne: Dagpenge 392,5 kr. og timepenge 16,35 kr.
3) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.
 

De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 1, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

B. Procentgodtgørelse)

Procentgodtgørelse udgør 117,75 kr. pr. døgn.


Bilag 3

Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2015

Dagpengesatsen udgør 471 kr. og procentgodtgørelsen 117,75 kr. i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2015.

Det gælder dog ikke for nedenstående lande, hvor følgende satser er gældende:

     
 
Dagpenge 1) 2) 3)
kr.
Procentgodtgørelse 1) 3)
kr.
     
Europa
   
Bulgarien
350
105,00
Slovakiet
333
99,90
     
Afrika
   
Mozambique
313
93,90
Sydafrika
259
77,70
Tunesien
370
111,00
Zambia
357
107,10
Zimbabwe
269
80,70
Ægypten
360
108,00
     
Amerika
   
Bolivia
269
80,70
Colombia
357
107,10
Cuba
376
112,80
     
Asien
   
Bangladesh
357
107,10
Bhutan
196
58,80
Indien
259
77,70
Iran
269
80,70
Malaysia
264
79,20
Nepal
219
65,70
Pakistan
222
66,60
Thailand
322
96,60
     
1) Der kan aldrig samtidig ydes både dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 21, stk. 2.
2) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.
3) Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen (her på 30 pct.) er højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale herom. Dagpengene kan dog ikke overstige 471 kr. og procentgodtgørelsen kan ikke overstige 117,75 kr.
     


Bilag 4

Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2015

Time- og dagpengene skal reduceres, hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen.

Fradraget foretages i den konkrete time- og dagpengesats, jf. herved tillige bilag 2, note 3 og bilag 3, note 2.

Fradraget udgør følgende:

       
Morgenmad
15 pct.
   
Frokost
30 pct.
   
Middag
30 pct.
   
Fuld kost
75 pct.
   
       

Fremkommer der en tredje decimal på 5 eller mere, afrundes opad til nærmeste hele ørebeløb, ellers nedad.

Eksempel 1

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 404 kr. følgende:

       
Morgenmad
60,60 kr.
   
Frokost
121,20 kr.
   
Middag
121,20 kr.
   
Fuld kost
303,00 kr.
   
       

Eksempel 2

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 471 kr. følgende:

       
Morgenmad
70,65 kr.
   
Frokost
141,30 kr.
   
Middag
141,30 kr.
   
Fuld kost
353,25 kr.
   
       


Bilag 5

Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2015

A. Danmark og Færøerne

I Ureducerede satser:

Danmark 1) 2) 1.264 kr.

Færøerne 1.050 kr.

II Reducerede satser

Sats reduceret med 1/4 i Danmark1)2) 948 kr.

Sats reduceret med 1/6 på Færøerne 875 kr.

De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

B. Udlandet

       
Belgien
EUR
166
 
Canada
CAD
204 + tax
 
Finland
EUR
148
 
Frankrig
EUR
167
 
Grækenland
EUR
155
 
Holland
EUR
152
 
Irland
EUR
114
 
Island
ISK
45.409
 
Italien
EUR
127
 
Luxembourg
EUR
146
 
Norge
NOK
1.548
 
Portugal
EUR
88
 
Schweiz
CHF
248
 
Spanien
EUR
123
 
Storbritannien
GBP
137
 
Sverige
SEK
1.702
 
Tyskland
EUR
111
 
USA (New York og Washington D.C.)
USD
306 + tax
 
USA (i øvrigt)
USD
268 + tax
 
Østrig
EUR
125
 
       
1) Hoteldispositionsbeløbet for Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens Indkøbs hotelaftale, der reguleres pr. 1. februar 2015. Hoteldispositionsbeløbet for Danmark i 2015 kendes derfor ikke endnu, men vil blive udsendt med et særskilt cirkulære, når det foreligger. Indtil da anvendes satserne for 2014.
2) Hoteldispositionsbeløbet er inklusive moms.
       

Hoteldispositionsbeløbet i udlandet og Grønland nedsættes med 1/4 under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

For lande, hvor der ikke er fastsat et hoteldispositionsbeløb, refunderes rimelige udgifter til et hotelværelse med bad eller anden godkendt indkvartering mod dokumentation, jf. § 28, stk. 4, i tjenesterejseaftalen.


Bilag 6

Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2015

I

Ureduceret sats: 202,00 kr.

II

Sats reduceret med 1/4 i Danmark: 151,50 kr.

III

Sats reduceret med 1/6 på Færøerne: 168,33 kr.

IV

Sats reduceret med 1/4 i udlandet og i Grønland: 151,50 kr.

De reducerede satser for udokumenteret nattillæg anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen.

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 004-15

    Cirkulæret erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 18. december 2014. Den eneste ændring er, at procentgodtgørelsen for Danmark og Færøerne i bilag 2 er ændret til 117,75 kr. pr. døgn.