Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 479 af 10. maj 2013 og bekendtgørelse nr. 353 af 7. april 2014, foretages følgende ændring:

1. I bilag 1 ændres »Diagnostisk radiologi« til: »Radiologi«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015.

Stk. 2. Læger, der har fået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i diagnostisk radiologi efter tidligere gældende regler, har ret til at benytte denne betegnelse og betegnelsen speciallæge i radiologi.

Sundhedsstyrelsen, den 27. februar 2015

Else Smith

/ Birte Obel