Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
tinglysning i tingbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 257 af 4. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Justitsministeriet, den 3. november 2003

Lene Espersen

/Henrik Øe