Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg

I medfør af § 10, stk. 1, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014, fastsættes herved følgende fordeling af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland:

§ 1. Der tillægges Hovedstaden 50 mandater, heraf 39 kredsmandater og 11 tillægsmandater. Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Københavns Storkreds tillægges 16 kredsmandater

2) Københavns Omegns Storkreds tillægges 11 kredsmandater

3) Nordsjællands Storkreds tillægges 10 kredsmandater

4) Bornholms Storkreds tillægges 2 kredsmandater

Stk. 2. Der tillægges Sjælland-Syddanmark 65 mandater, heraf 50 kredsmandater og 15 tillægsmandater. Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Sjællands Storkreds tillægges 20 kredsmandater

2) Fyns Storkreds tillægges 12 kredsmandater

3) Sydjyllands Storkreds tillægges 18 kredsmandater

Stk. 3. Der tillægges Midtjylland-Nordjylland 60 mandater, heraf 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater. Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Østjyllands Storkreds tillægges 18 kredsmandater

2) Vestjyllands Storkreds tillægges 13 kredsmandater

3) Nordjyllands Storkreds tillægges 15 kredsmandater

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. februar 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 211 af 5. marts 2010 om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for folketingsvalg, som afholdes fra og med ikrafttrædelsen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 18. februar 2015

Morten Østergaard

/ Nicoline Nyholm Miller